...

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลฯ เพื่อโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กรณีต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน)

(จำนวนผู้เข้าชม 1077 ครั้ง)